4х2 мм

Аметист, багет, 4х2мм

Аметист, багет, 4х2мм

..

90.00 р.


Гранат, багет, 4х2мм

Гранат, багет, 4х2мм

..

105.00 р.


Кварц дымчатый, багет, 4х2мм

Кварц дымчатый, багет, 4х2мм

..

70.00 р.


Топаз swiss, багет, 4х2мм

Топаз swiss, багет, 4х2мм

..

160.00 р.


Фианит аметистовый, багет, 4х2мм

Фианит аметистовый, багет, 4х2мм

..

10.00 р.


Фианит бесцветный, багет, 4х2мм

Фианит бесцветный, багет, 4х2мм

..

10.00 р.


Фианит голубой, багет, 4х2мм

Фианит голубой, багет, 4х2мм

..

25.00 р.


Фианит желтый, багет, 4х2мм

Фианит желтый, багет, 4х2мм

..

9.00 р.


Фианит зеленый, багет, 4х2мм

Фианит зеленый, багет, 4х2мм

..

55.00 р.


Фианит лавандовый, багет, 4х2мм

Фианит лавандовый, багет, 4х2мм

..

8.00 р.


Фианит розовый, багет, 4х2мм

Фианит розовый, багет, 4х2мм

..

9.00 р.


Фианит черный, багет, 4х2мм

Фианит черный, багет, 4х2мм

..

12.00 р.


Фианит шампань, багет, 4х2мм

Фианит шампань, багет, 4х2мм

..

9.00 р.