Овал

Выберите подкатегорию

Аметист гидротермальный, овал, 18х13мм

Аметист гидротермальный, овал, 18х13мм

..

2 500.00 р.


Аметист, овал, 10х8мм

Аметист, овал, 10х8мм

..

890.00 р.


Аметист, овал, 11х9мм

Аметист, овал, 11х9мм

..

1 300.00 р.


Аметист, овал, 12х10мм

Аметист, овал, 12х10мм

..

1 850.00 р.


Аметист, овал, 4х3мм

Аметист, овал, 4х3мм

..

75.00 р.


Аметист, овал, 5х3мм

Аметист, овал, 5х3мм

..

85.00 р.


Аметист, овал, 6х4мм

Аметист, овал, 6х4мм

..

90.00 р.


Аметист, овал, 7х5мм

Аметист, овал, 7х5мм

..

130.00 р.


Аметист, овал, 8х6мм

Аметист, овал, 8х6мм

..

250.00 р.


Аметист, овал, 9х7мм

Аметист, овал, 9х7мм

..

850.00 р.


Гранат кабошон, овал, 5х3мм

Гранат кабошон, овал, 5х3мм

..

140.00 р.


Гранат, овал, 10х8мм

Гранат, овал, 10х8мм

..

1 650.00 р.


Гранат, овал, 4х2мм

Гранат, овал, 4х2мм

..

120.00 р.


Гранат, овал, 4х3мм

Гранат, овал, 4х3мм

..

50.00 р.


Гранат, овал, 5х3мм

Гранат, овал, 5х3мм

..

95.00 р.